Oprawa twarda: 19,95 zł
Oprawa miękka: 14,91 zł
koszty wysyłki: 9,35 zł,
Numer rachunku bankowego: 
46114020170000480212848633

autor: Marek Wójcicki
ilustracje: Marzena Knichowiecka-Niesler
tytuł: Katowice. Przechodnik rymowany dla dzieci.
wydawca: Axis Media
ISBN 978-83-936165-3-4
Katowice 2015

szczegółowe informacje